Правила и условия

Този документ съдържа общите условия, въз основа на които се предлага използването на уебсайта на потребителите
на приложението www.i9discount.com, което предлага Продажба на продукти и услуги за разлика от cvd19. Продажба на акции.

 

 1. Определения
  За да се даде възможност за пълно разбиране и приемане на тези условия, следващите термини, в единствено число и ал
  множествено число, ще има значението, посочено по-долу:
  Собственик: i9factory srl, със седалище във Vicolo San Tiburzio 3, ДДС номер / Данъчен код 02704980347, REA PR-260460,
  изцяло изплатен акционерен капитал € 25 000,00, заверен имейл адрес I9FACTORY@PEC.IT
  Приложение: уебсайтът и приложението www.i9discount.com
  Продукти: продуктите и услугите, предоставяни на потребителя от Собственика, и стоките и / или услугите, предоставяни чрез Приложението от трета страна доставчик.
  Потребител: всяко лице, което осъществява достъп и използва Приложението
  Непотребителски потребител: физическото лице на възраст или юридическо лице, което сключва договор за изпълнение или
  за нуждите на тяхната бизнес, търговска, занаятчийска или професионална дейност
  Доставчик на трета страна: физическото или юридическо лице, различно от Собственика, което предлага Продуктите чрез Приложението, като действа
  при упражняване на тяхната търговска, занаятчийска или професионална предприемаческа дейност
  Съдържание: всеки текстов или мултимедиен елемент, присъстващ в Приложението, като примерни реклами, реклами,
  рецензии, изображения и др.
  Условия: този договор, който урежда отношенията между собственика и потребителите и продажбата или доставката на продуктите, предлагани от
  Собственик чрез приложението.
 2. Отношения между собственик, доставчик на трети страни и потребители
  Приложението е домакин на платформа, управлявана от Собственика, която позволява на потребителите, заинтересовани от предлаганите Продукти, да се свързват
  от Собственика и от Доставчика на трета страна.
  Когато Продуктите се предлагат от Доставчици на трети страни, Собственикът не е част от отношенията, които ще бъдат установени изключително между тях
  Потребители и доставчици на трети страни и не поема никаква отговорност, произтичаща от установените отношения между тях, което трябва да бъде
  считан за обикновен технически ръководител на Приложението. Следователно всеки договор, сключен между доставчици и потребители на трети страни
  не е предмет на настоящите условия.
  Подробна информация за офертата на Приложението
  Приложението предоставя на потребителите продажба на продукти и услуги, посветени на борбата с Covid19 ..
 3. Обхват на условията
  Използването на Приложението предполага приемане на Условията от Потребителя. Ако потребителят не възнамерява да приеме
  Условия и / или всякакви други бележки, правно известие, информация, публикувани или посочени в тях, не могат да използват Приложението, нито i
  свързани услуги.
  Условията могат да бъдат променени по всяко време.
  Приложимите условия са тези, които са в сила към датата на предаване на поръчката за покупка или искането за доставка на a
  Продукт.
  Преди да използва Приложението, Потребителят трябва внимателно да прочете Условията и да ги запази или отпечата за в бъдеще
  консултации.
  Собственикът си запазва правото да промени по свое усмотрение, по всяко време, дори след като потребителят се регистрира,
  графичния интерфейс на приложението, съдържанието и тяхната организация, както и всеки друг аспект, характеризиращ функционалността
  и управлението на Приложението, като при необходимост съобщава на Потребителя съответните инструкции.
  Заявка за покупка или доставка чрез Приложението
  Всички продукти, предлагани чрез Приложението, са описани подробно на съответните продуктови страници (качество,
  характеристики, наличност, цена, срокове и разходи за доставка, срокове за доставка, допълнителни такси и др.). Те биха могли да се откроят
  някои грешки, неточности или малки разлики между публикуваното в Приложението и действителния Продукт. В допълнение, всякакви
  Изображенията на продуктите са само представителни и не представляват договорен елемент.
  Покупки и / или заявки за доставка на един или повече Продукти чрез Приложението са разрешени за потребители, които не са потребители.
  Покупки и / или заявки за доставка се разрешават на физически лица само при условие, че са на възраст. За
  непълнолетни всяка покупка и / или заявка за доставка на Продукти чрез Приложението трябва да бъде проверена и разрешена от
  родители или от тези, упражняващи родителска отговорност. Офертата на Продукти чрез Приложението представлява покана за оферта и поръчката, изпратена от Потребителя, ще бъде валидна като предложение
  договор за покупка и / или заявка за доставка, подлежаща на потвърждение и / или приемане от Собственика според какво
  описани по-долу. Следователно Собственикът ще има по свое усмотрение правото да приеме или не поръчката на Потребителя
  без последният да може да възрази или да се оплаче от каквото и да било по каквато и да е причина и / или причина.
  Договорът за продажба или доставка на Продуктите се сключва с приемането на предложението от Собственика
  договорно споразумение на Потребителя. Собственикът ще приеме предложението за договор на Потребителя, като изпрати потвърждение на поръчката
  на имейл адреса, посочен от Потребителя или чрез разглеждане на уеб страница за потвърждение на поръчка,
  в която са датата на поръчката, потребителските данни, характеристиките и наличността на продукта, цената или
  метод за изчисляване на цената, всички допълнителни такси и спомагателни данъци, срокове за доставка и изпълнение, адресът на
  доставка, времената и всички разходи за доставка, методите за упражняване на правото на отказ или евентуалното му изключване и
  Гаранция.
  Договорът за продажба или доставка на Продуктите не се счита за ефективен между страните в неизпълнение на посоченото в точката
  предишното.
  В случай, че Продуктът не е наличен, Собственикът ще уведоми Потребителя за новите условия за доставка или доставка,
  с въпрос дали възнамерявате да потвърдите поръчката или не. Разбира се, че договорът ще се счита за завършен във връзка с Продуктите
  приети от Собственика.
  Потребителят се задължава да провери верността на данните, съдържащи се в потвърждението на поръчката, и незабавно да съобщи на
  Притежател на евентуални грешки и ще запази копие от вашата поръчка, нейното потвърждение и условията.
 4. Регистрация
  За да се възползват от функциите на Приложението, Потребителите трябва да се регистрират, като предоставят, честно и изцяло, всички данни
  поискано в съответната регистрационна форма и напълно приемате политиката за поверителност (https://i9discount.it/privacy-policy/) и Условията.
  Потребителят е длъжен да пази своите идентификационни данни за вход, които трябва да се използват изключително от Потребителя, а не
  те могат да бъдат прехвърлени на трети страни. Потребителят се задължава да ги пази в тайна и да гарантира, че трети страни нямат достъп до тях и a
  незабавно информирайте Администратора на данни в случай, че той подозира или узнае за неправилна или неправомерна употреба
  разкриване на същото.
  Потребителят гарантира, че личната информация, предоставена по време на процеса на регистрация, е пълна и вярна и да
  се задължава да държи Администратора на данни безвреден и обезщетен от всякакви щети, задължения за обезщетение и / или санкции, произтичащи от и / или в
  по какъвто и да е начин, свързан с нарушението от страна на Потребителя на правилата за регистрация в Приложението или опазване
  идентификационни данни за регистрация.
  Анулиране и закриване на акаунт
  Регистрираният Потребител може да спре да използва Приложението по всяко време и да деактивира акаунта си или да го поиска
  анулиране чрез интерфейса на приложението, ако е възможно, или чрез изпращане на писмено съобщение на имейл адреса
  elisabetta@i9factory.it или като се обадите на службата за обслужване на клиенти на 0039 3925155868.
  В случай на нарушение от страна на Потребителя на Условията или приложимите законови разпоредби, Собственикът си запазва правото
  да спре или затвори акаунта на Потребителя по всяко време и без предизвестие.
  Цени и плащания
  За всеки Продукт се посочват цената и ДДС, ако са дължими. Ако естеството на Продукта прави невъзможно изчисляването му в
  аванс, са посочени методите за изчисляване на цената.
  Освен това ще бъдат посочени всички данъци, допълнителни такси и такси за доставка, които могат да варират в зависимост от завещанието
  местоназначение, избрания начин на доставка и / или използвания начин на плащане. Ако тези разходни позиции не могат
  разумно да се изчисли предварително, ще има указание какви разходи ще бъдат начислени на Потребителя.
  Собственикът си запазва правото да променя по всяко време цената на Продуктите и всички допълнителни разходи. престой
  разбира се, че всяка промяна в цената в никакъв случай няма да повлияе на договорите, които вече са сключени преди промяната.
  Потребителят се задължава да плати цената на Продукта в сроковете и методите, посочени в Заявлението, и да съобщи всички необходими данни
  вероятно е необходимо.
  Приложението използва инструменти на трети страни за обработка на плащания и по никакъв начин не влиза в контакт с данните
  осигурено плащане (брой кредитни карти, име на притежателя, парола и др.).
  Ако такива инструменти на трети страни отказват разрешение за плащане, Собственикът няма да може да предостави Продуктите и няма да може
  носете отговорност по какъвто и да е начин.
 5. Таксуване
  Потребителят, който желае да получи фактурата, ще бъде помолен за информация за фактуриране. За издаване на фактура,
  информация, предоставена от Потребителя, която той декларира и гарантира, че е достоверна, като предоставя на Собственика всякаква по-широка информация
  обезщетява в това отношение.
  Методи за доставка на материали Продукти
  Материалните продукти и / или цифровите стоки, предоставени на материален носител, ще бъдат доставени на адреса, посочен от Потребителя, с
  методи и условия, избрани или посочени в Приложението и отчетени в потвърждението на поръчката. Освен ако не е посочено друго, i
  условията за доставка, посочени в потвърждението на поръчката, посочват периода от време, който обикновено се изисква за доставка
  Продукт от момента на поемане на отговорност от куриера.
  В случай, че не е възможно да се предоставят заявените Продукти, Потребителят ще бъде уведомен незабавно по имейл с
  указание кога се очаква да може да ги достави или причините, които правят доставката невъзможна.
  Ако Потребителят не възнамерява да приеме новия краен срок или доставката е станала невъзможна, той / тя може да поиска възстановяване на
  платената сума, която ще бъде незабавно кредитирана при същите методи на плащане, използвани от Потребителя за покупката на адрес
  не по-късно от 14 дни от датата, на която Администраторът на данни е узнал за искането за възстановяване.
  При получаване на Продукта, Потребителят е длъжен да провери спазването на направената поръчка, както и целостта
  опаковка. В случай на очевидна повреда на опаковката и / или Продукта, Потребителят може да откаже доставката на
  Продукт и може да ви го върне безплатно. След като документът за доставка бъде подписан, Потребителят няма да може
  прави възражения относно външните характеристики на доставените Продукти.
  Собственикът не носи отговорност пред никоя страна или трета страна за вреди, загуби и разходи, направени в резултат на
  неизпълнение на договора поради непреодолима сила.
 6. Методи за предоставяне на услуги
  Собственикът ще предоставя услугите на Потребителя по начина и в рамките на срока, посочени в Приложението и отчетени в потвърждението
  поръчка.
  В случай че не е възможно да се предоставят заявените услуги в този срок, ще бъде изпратено своевременно съобщение по имейл
  на Потребителя, като посочва кога се очаква да може да ги предостави или причините, които правят доставката невъзможна.
  Ако Потребителят не възнамерява да приеме новия срок или доставката е станала невъзможна, той може да поиска възстановяване на
  платената сума, която ще бъде незабавно кредитирана при същите методи на плащане, използвани от Потребителя за покупката на адрес
  не по-късно от 14 дни от датата, на която Администраторът на данни е узнал за искането за възстановяване.
  Изключване на правото на отказ на потребители, които не са потребители
  Потребителят, който не е потребител, няма право да се откаже от договора за продажба или доставка на Продуктите. Потребителя
  изрично признава, че посочването в реда на ДДС номер автоматично го квалифицира като не-потребител
  Потребител, за когото няма право на отказ.
  Гаранция на материални продукти за непотребителски потребители
  По отношение на материални Продукти, потребителите, които не са потребители, ще бъдат обект на гаранциите за дефекти в продаденото нещо,
  гаранция за липса на обещано и съществено качество и другите гаранции, предвидени от Гражданския кодекс със съответните условия, конфискация и
  ограничения (членове 1490 и сл. от Италианския граждански кодекс).
 7. Creative Commons лиценз
  Съдържанието и / или материалите, налични в Приложението, се предоставят въз основа на условията на това писмо
  лиценз „Публичен лиценз на Creative Commons CC BY 4.0 IT“ (наричан по-долу „Лиценз“). Съдържанието и / или материалите, налични в заявлението
  са защитени от авторски права, от други права, приписани от закона за авторското право (сродни права, права върху бази данни,
  и др.) и / или други приложими закони. Всяко използване на съдържанието и / или материалите, налични в Приложението, което не е
  е разрешено съгласно лиценза и / или други приложими закони е забранено.
  Собственикът предоставя на Потребителя правата, изброени по-долу, при условие, че се съгласи да спазва условията на
  Разрешително.
  Собственикът позволява на Потребителя да възпроизвежда, разпространява, комуникира с обществеността, да представлява, изпълнява, действа, трансформира
  Съдържание и / или материали, налични в Приложението по всякакъв начин и формат, за всякакви цели, включително търговски, а
  при условие, че Потребителят признава бащинството на произведението на Собственика и предоставя връзка към лиценза и посочва дали те са извършени
  промени. Пълният лиценз можете да видите на този адрес: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.it
  Отказ от гаранция
  Приложението се предоставя „както е“ и „както е на разположение“ и Собственикът не предоставя никакви изрични или неявни гаранции в
  по отношение на Приложението, нито предоставя никаква гаранция, че Приложението ще отговаря на нуждите на Потребителите или че няма
  никога няма да се счупи или ще бъде без грешки или ще е без вируси или грешки.
  Собственикът ще се стреми да гарантира, че приложението е достъпно непрекъснато 24 часа в денонощието, но няма да може
  начин да бъдете държани отговорни, ако по някаква причина приложението не е достъпно и / или работещо по някакъв начин
  момент или за всеки период. Достъпът до Приложението може да бъде временно спрян и без предизвестие в случай на
  неизправност на системата, поддръжка, ремонт или поради причини, напълно несвързани с волята на собственика или поради насилствени събития
  по-голяма.
 8. Ограничаване на отговорността
  Собственикът не може да носи отговорност пред Потребителя, освен в случай на умишлено нарушение или груба небрежност, за неефективност или неизправности
  свързани с използването на интернет извън неговия собствен контрол или този на неговите доставчици.
  Собственикът също така не носи отговорност за щети, загуби и разходи, претърпени от Потребителя в резултат на неизпълнението на
  договор по причини, които не се дължат на него, като Потребителят има право само на евентуално пълно възстановяване на платената цена
  и всички възникнали допълнителни разходи.
  Собственикът не поема отговорност за измама или незаконно използване, което може да бъде направено от трети страни на
  кредитни карти и други средства за плащане, тъй като по никакъв начин не влиза в контакт с използваните данни за плащане
  (номер на кредитна карта, име на картодържател, парола и др.)
  Собственикът не носи отговорност за:
  всяка загуба на бизнес възможност и всяка друга загуба, дори непряка, евентуално претърпена от Потребителя, който
  те не са пряка последица от нарушението на договора от Собственика
  неправилно или неподходящо използване на Приложението от Потребители или трети страни
  издаване на неверни документи или данъчни данни поради грешки в данните, предоставени от Потребителя, като последният е единственият
  отговорен за правилното вмъкване
  В никакъв случай Собственикът не може да бъде държан отговорен за сума, по-голяма от двойната цена, платена от Потребителя.
  Основна сила
  Администраторът на данни не може да носи отговорност за неизпълнението или забавеното изпълнение на задълженията си, за
  обстоятелства извън разумния контрол на Администратора на данни поради събития на непреодолима сила или, във всеки случай, поради непредвидени събития
  и непредсказуем и във всеки случай независим от неговата воля.
  Изпълнението на задълженията от Собственика ще се счита за спряно за периода, в който настъпват силови събития
  по-голяма.
  Собственикът ще извърши каквото и да е действие от негова власт, за да идентифицира решения, които позволяват правилното изпълнение на
  задълженията си въпреки продължителността на форсмажорни събития.
 9. Връзка към сайтове на трети страни
  Приложението може да съдържа връзки към сайтове / приложения на трети страни. Собственикът не упражнява никакъв контрол върху тях и,
  следователно той по никакъв начин не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове / приложения.
  Някои от тези връзки могат да се отнасят до сайтове / приложения на трети страни, които предоставят услуги чрез Приложението. В
  в тези случаи общите условия за използването на сайта / приложението и за използването на услугата ще важат за отделните услуги
  изготвен от трети страни, по отношение на които Собственикът не поема никаква отговорност.
  поверителност
  Защитата и обработката на личните данни ще се осъществяват в съответствие с Политиката за поверителност, с която можете да се консултирате на страницата: https://i9discount.it/privacy-policy/
  Приложимо право и компетентен съд
  Условията са предмет на италианското законодателство.
  За всеки спор, свързан с прилагането, изпълнението и тълкуването на настоящите условия, съдът на
  място, където се намира Data Controller.
  За потребителите, които не са потребители, всеки спор, свързан с прилагането, изпълнението и тълкуването на настоящите условия
  ще бъде прехвърлен във форума на мястото, където се намира собственикът.


  Дата 19/01/2020